นักวิจัยสร้างไลน์เซลล์เพื่อช่วยรักษาโรคไมโตคอนเดรียในเด็ก

ไมโทคอนเดรียนได้รับชื่อเสียงค่อนข้างมากสำหรับบทบาทของมันในฐานะโรงไฟฟ้าของเซลล์ ออร์แกเนลล์ที่เล็กแต่ทรงพลังเหล่านี้มีบทบาทในการดำรงชีวิตที่หลากหลาย ตั้งแต่การเติมพลังให้เซลล์และอวัยวะของเราเอง ไปจนถึงการเติมเชื้อเพลิงให้กับกระบวนการทางเคมีและทางชีววิทยา แต่เมื่อทำงานไม่ถูกต้อง อาจเกิดโรคต่างๆ ขึ้นได้

โรคไมโตคอนเดรียเป็นกลุ่มของความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อหนึ่งใน 5,000 คนทั่วโลก โดยส่วนใหญ่เป็นเด็ก ควบคู่ไปกับโรคเหล่านี้ ความกังวลด้านสุขภาพที่หลากหลายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โรคหัวใจ ความบกพร่องทางพัฒนาการและการรับรู้ ปัญหาระบบทางเดินหายใจ การเติบโตที่ไม่ดี และแม้กระทั่งการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ณ ขณะนี้ยังไม่มีวิธีรักษา